Advies en overig vanaf 1998

2012 – 2013 LID COMMISSIE PROFESSIONALISERING NEPROM

 • Bijdrage leveren aan onderwijsprogramma’s Neprom (o.a. Leergang Projectontwikkeling, Masterclass Conceptontwikkeling, Masterclass Duurzaam Ontwikkelen)
 • Jurylid bij eindpresentaties Leergang Projectontwikkeling

2012 – 2013 COÖRDINATOR NEPROM MASTERCLASS DUURZAAM ONTWIKKELEN

 • Samen met Neprom en hoofddocenten (Bas van de Griendt en Cees-Anton de Vries) inhoudelijk vormgeven van het lesprogramma.
 • Identificeren, contracteren en briefen gastdocenten.
 • Tijdens programma leveren inhoudelijke bijdragen m.b.t. het verbinden van kennis en inzichten aan de betekenis daarvan voor de deelnemer en zijn/haar organisatie.

2011 – 2012 STADGENOOT, HERONTWIKKELING OOSTENBURGEILAND

Strategische verkenning en planontwikkeling voor de ontwikkeling en gedeeltelijke transformatie Oostenburgereiland in Amsterdam.


2011 – 2012 CENTRAAL BEHEER GEBOUW APELDOORN

Conceptontwikkeling en businessplan ten behoeve van de herontwikkeling van het voormalige Centraal Beheer gebouw in Apeldoorn.


2011 – 2012 STRATEGISCHE VERKENNING EXPERIENCE CENTER

In opdracht van Accenture en Alliander verkennen van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een experience center rondom het thema energietransitie.


2010 CONCEPTONTWIKKELING FOOD EXPERIENCE CENTER BLEIZO

Het initiatief omvat een business-to-consumer en een business-to-business deel.

Onderdelen van de conceptonwikkeling zijn:

 • Concept verfijnen en uitbreiden
 • Meedenken en adviseren over positionering
 • Meedenken en adviseren over de basis van de business case en het business model
 • Meedenken en adviseren over een exploitatiemodel
 • Mede identificeren van mogelijke exploitanten
 • Mede identificeren van mogelijke exposanten (launching customers)

2010 BNA PRIJSVRAAG ‘ZO WIL IK WONEN’

In samenwerking met Bob Manders Architecten en The Crowds een flexibel concept ontwikkeld waarbij The Internet of Things en data verzameling leidende principes waren voor het inventariseren van woon- en gebruikswensen. Eveneens een concept voor bijbehorende iOS app ontwikkeld.


2009 SPARRINGPARTNER MULTIFUNCTIONELE GEBIEDSONTWIKKELING

In opdracht van Libre Vastgoed conceptueel en commercieel meedenken bij het ontwikkelen van een gebiedsvisie t.b.v. commerciële en leisure functies.


2009 – 2010 ONTWIKKELINSGVISIE EN STRATEGIE WILLEMSKWARTIER TILBURG

In opdracht van Nieuwe Borg opstellen van een ontwikkelingsvisie en een ontwikkelingsstrategie voor de ontwikkeling van de commerciële vlek van de ontwikkeling van Willemskwartier in Tilburg (voormalig Smarius terrein).


2009 – 2010 VAN POL BEHEER

Visie voor herontwikkeling stadhuis Roermond


2007 – 2008 OVG

lid interne klankbordgroep inzake strategisch/operationele vraagstukken


2001 – 2003 DETACHERING ALS MEDEWERKER  EZ BIJ GEMEENTE  ALMERE VOOR COMMERCIËLE FUNCTIES  ALMERE  POORT

Vanaf november 2001 t/m februari 2003 ben ik namens de afdeling Concepts twee dagen per weekgedetacheerd geweest bij de afdeling Economische Zaken van de Gemeente Almere. Ik vulde daar het team van gebiedsontwikkelaars aan dat de taak had om het nieuwe stadsdeel Almere Poort vorm te geven. In de projectteams bracht ik kennis in over detailhandel en (binnenstedelijke) bedrijventerreinen.


2002 VERPLAATSING  STATENHAL , DEN  HAAG

Gezien alle ontwikkelingen rondom het NCC in Den Haag, zal er in de toekomstige situatie geen plaats meer zijn voor de Statenhal. De Statenhal zal als functie wel behouden moeten blijven. Daarom is een tweetal onderzoeken verricht: een onderzoek naar de commerciële verplaatsingsmogelijkheden en een onderzoek naar de technische verplaatsingsmogelijkheden. Dit laatste onderzoek is verricht in samenwerking met D3BN.


2002 NOTA VAN  UITGANGSPUNTEN / BUSINESS  PLAN  FOOD  CENTER  AMSTERDAM

De centrale groothandelsmarkt voor food-artikelen en aanverwante producten kampt met een uitbreidingsvraag die op het huidige terrein moet worden gerealiseerd. Dit zal geschieden met behoud van de Centrale Hal die in aanmerking komt voor de status van monument. In samenwerking met Bedrijvenhuis uit Amstelveen schreef TCN Concepts, met ondergetekende als projectleider, een Nota van Uitgangspunten dat als basis zal dienen voor de verdere stedenbouwkundige uitwerking.


2001 ALBERT  SCHWEITZER  ZIEKENHUIS , DORDRECHT 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is toe aan uitbreiding van de fysieke ruimte. Door het ziekenhuis is een concept bedacht waarin eveneens commerciële functies opgenomen zijn. TCN Property Projects is gevraagd dit concept te toetsen op haalbaarheid en om het concept verder aan te scherpen. In

ruimtelijke zin is aangegeven waar iedere functie in het plan het best tot zijn recht zal komen. Delen

van ons advies zijn verwerkt in het uiteindelijke ontwikkelingsplan dat door AM wordt gerealiseerd.


2001 BACKER  & RUEB  COMPLEX , BREDA 

In opdracht van Amvest is een business plan geschreven voor het oude fabriekscomplex Backer & Rueb te Breda. Dit business plan gaat in op de mogelijkheden voor het tijdelijke beheer en de voorwaarden waarop dit tijdelijke beheer kan plaatsvinden. Als gevolg hiervan heeft TCN Management 2 jaar lang het tijdelijke management van dit complex verzorgd in opdracht van Amvest.


2000 GROVILLE , DE  LIER

Groville moest ‘the first International Innovation Center for the Horti-Business’ worden. Het complex van circa 21.000 mÇ moest hét internationale kenniscentrum voor de glastuinbouwsector worden. In opdracht van TRS Ontwikkelingsgroep BV en Welvast BV ontwikkelde TCN een business plan. Het business plan is niet uitgevoerd, omdat beide opdrachtgevers niet tot een definitieve samenwerking zijn gekomen.


1999 – 2000 BUSINESS  PLAN  ZAKENPOORT  ALMERE 

Het in opdracht van de gemeente Almere verzorgen van een ruimtelijk-economisch samenhangende ontwikkelingsvisie voor de werkgebieden (totaal ca. 240 ha) van het nieuw te ontwikkelen stadsdeel Almere Poort. De concurrentiepositie, de functie en de kwaliteit van het plangebied stonden hierbij centraal. De basis elementen uit onze ontwikkelingsvisie zijn gebruikt bij de totstandkoming van het ontwikkelingsplan voor Almere Poort.


1998- 1999 BUSINESS  PLAN  SCIENCE  PARK  MAASTRICHT

Het in opdracht van de gemeente Maastricht en het Academisch Ziekenhuis Maastricht onderzoeken en beschrijven van de ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein rondom het ziekenhuis. Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapportage in de vorm van een business plan voor de ontwikkeling van een Science Park. Delen van het business plan zijn of worden uitgevoerd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s